در حال نمایش یک نتیجه

ماشین لباسشویی 5 کیلویی از کمترین ظرفیت برخوردار است و کف قیمتی را دارد. معمولا لباسشویی آبسال در این رده قرار میگیرند.